Aktualności - Powiat bieruńsko-lędziński

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze (dalej: Program)

Wójt Gminy Bojszowy oraz Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Bojszowach zapraszają na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Bojszowy w dniu 29 września 2018 roku na boisku sportowym przy strażnicy OSP w Bojszowach Nowych ul. Ruchu Oporu 100.

14.09.2018

650 lecie Bojszów

Bojszowy

Wójt Gminy Bojszowy zaprasza na obchody 650 lecia Bojszów

Przewodniczący Komisji Przestrzegania Prawa, Ładu i Porządku Publicznego zwołuje posiedzenie komisji w dniu  20 września 2018r. (czwartek) o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Bojszowy. Porządek posiedzenia: Bezpieczeństwo drogo...

12.09.2018

Dożynki Gminne 2018

Bojszowy

Na kartach historii zapisało się doroczne gminne święto plonów. Tegoroczne Gminne Dożynki odbyły się 9 września br. w Bojszowach Nowych. Rozpoczęła je msza święta koncelebrowana w intencji rolników, ogrodników i pszczelarzy, której przewodniczył ksiądz proboszcz Andrzej Kołek.

11.09.2018

Sesja Rady Gminy - 13.09.2018r.

Bojszowy

Rada Gminy Bojszowy zaprasza na sesję, która odbędzie się w dniu 13 września  2018r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy  Proponowany porządek obrad:  Otwarcie sesji i stwierdzenie pra...

Informujemy, że w dniu 15.09.2018 r.  w Hali Sportowej przy ul. Św. Jana 33a w Bojszowach o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie informacyjno-edukacyjne dla mieszkańców gminy, którego celem jest rozpowszechnienie wiedzy na temat Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Spotkanie jest organizowane przez Ministerstwo Środowiska

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej zwołuje posiedzenie Komisji w dniu 11 września 2018r. (wtorek) o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy Bojszowy. Porządek posiedzenia: Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projekt...

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej; Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług; Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury oraz Przewodniczący Komisji Przestrzegania Prawa Ładu ...

29.08.2018

Rządowy Program Czyste Powietrze

Bojszowy

...

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy zwołuje posiedzenie komisji w dniu 27 sierpnia 2018r. (poniedziałek) o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy Bojszowy. Porządek posiedzenia: Zaopiniowanie zmian do projektów uchwał ...

21.08.2018

Sesja Rady Gminy - 27.08.2018r.

Bojszowy

Rada Gminy Bojszowy zaprasza na sesję zwyczajną, która odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2018r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy. Proponowany porządek obrad:  Otwarcie sesji i stwierdzenie pr...

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy zwołuje posiedzenie komisji w dniu 23 sierpnia 2018r. (czwartek) o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy Bojszowy. Porządek posiedzenia: Zaopiniowanie projektów uchwał na ...

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej zwołuje posiedzenie Komisji w dniu 22 sierpnia 2018r. (środa) o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Bojszowy.  Porządek posiedzenia: Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodo...

Informujemy, że w dniu 27.07.2018r.  na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r. poz. 466 z późn. zm.) oraz § 7 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bojszowy przyjętego Uchwałą Rady Gminy Bojszowy Nr XXII/183/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r.  Wójt Gminy Bojszowy wydał Zarządzenie nr 0050/64/2018 w sprawie przeprowadzenia powszechnej akcji deratyzacji na terenie Gminy Bojszowy w dniach od 4 do 30 września 2018 r.

Przewodniczący Komisji Statutowej zwołuje posiedzenie Komisji w dniu 6 sierpnia 2018r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Gminy Bojszowy. Porządek posiedzenia: Ciąg dalszy prac nad zmianą Statutu Gminy Bojszowy po w...

UWAGA! W nadchodzących dniach do Polski zbliża się kolejna fala upałów. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego...

26.07.2018

Dożynki Gminne

Bojszowy

Wójt Gminy Bojszowy zaprasza wszystkich mieszkańców gminy na Dożynki Gminne 9 września 2018 r. - boisko przy ul. Ruchu oporu w Bojszowach Nowych.

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury Rady Gminy Bojszowy zawiadamia o posiedzeniu Komisji, które odbędzie się w dniu 7 sierpnia 2018r. (wtorek) o godzinie 16:00 w Urzędzie Gminy Bojszowy z proponowanym por...